Używasz starej wersji przeglądarki. Strona może wyświetlać się niepoprawnie. Dokonaj aktualizacji.
Rutkowicz Trzeciak
Rutkowicz Trzeciak - Kancelaria Radcy Prawnego
Rutkowicz Trzeciak

Wnikliwie analizujemy problemy pod kątem prawnym.
Unikamy zbędnych kosztów.
Bierzemy pod uwagę sytuację osobistą Klienta.

Zespół


tel.: 515 098 199

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia magisterskie ukończył w 2006r.
W okresie od września 2010r. do maja 2011r. odbył i ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe
„Ekonomia i prawo gospodarcze” prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

W latach 2006 do 2008, jako prawnik zatrudniony był w spółce budowlanej, gdzie zajmował się m.in. kwestiami prawa pracy
i prawa ochrony środowiska, zajmując się m.in. opracowaniem i wdrożeniem procedur związanych z ochroną środowiska.
W tym okresie uczestniczył w szeregu szkoleń z zakresu prawa pracy, a także ukończył szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. W okresie od maja do lipca 2010r. brał udział w szkoleniu prowadzonym przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie „Psychologia w Praktyce Wymiaru Sprawiedliwości”. W październiku 2010r. uczestniczył w szkoleniu „Prawo upadłościowe i prawo spółek handlowych w praktyce sądowej” organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury w Krakowie.

Od 2012r. pełni regularnie funkcję kuratora spadków nieobjętych i kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu stron postępowania, wykazując się wysokim poziomem skuteczności w poszukiwaniu osób zaginionych lub ich spadkobierców,
a także skutecznie reprezentując ich interesy procesowe.

Wieloletnie doświadczenie w pracy asystenta sędziego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych w Krakowie pozwoliło na zdobycie bogatej wiedzy praktycznej z zakresu typowych spraw rozpoznawanych przez sądy. Dzięki nabytemu doświadczeniu,
w Kancelarii z powodzeniem zajmuje się sprawami klientów indywidualnych. Zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i opiniuje umowy i wdrażane procedury.


tel.: 606 153 777

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1976r. zdał egzamin sędziowski, kończący etatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, a w 1979r. – egzamin na stanowisko radcy prawnego w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie.

Na przestrzeni niemal 40 lat praktyki zawodowej, oprócz prowadzenia szeregu spraw z różnych dziedzin dla klientów indywidualnych, wykonywał zawód arbitra w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie, a także jako radca prawny świadczył stałe usługi prawne dla Urzędu Miasta Krakowa - Wydziału Budownictwa oraz Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Krakowie. Przez 20 lat, jako radca prawny kierował Departamentem Prawnym Banku BPH S.A., nadzorując bieżącą działalność, prace przekształceniowe, fuzje banków i prace związane z emisjami obligacji.

Od 2009r. w ramach indywidualnej praktyki zawodowej, w ramach stałej obsługi prawnej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych zajmuje się m.in. negocjacjami prawnymi i finansowymi, windykacją należności, nadzorowaniem procesów prawnych i bezpośrednią pracą z klientem. W ramach praktyki świadczonej na rzecz klientów indywidualnych zajmuje się
w szczególności sądowym aspektem działalności prawniczej, negocjacjami pozasądowymi i reprezentacją stron przed urzędami administracyjnymi.


tel.: 602 256 681

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła w 2006r. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W latach 2007 - 2011 odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną egzaminem radcowskim w 2011r. Od 2006r. zdobywała bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz w szczególności z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki w zakresie procesowego prawa pracy w sporach toczących się przed sądami pracy w całym kraju.

Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu uzyskała pozycję cenionego specjalisty – praktyka z zakresu prawa pracy.
Od 2012r. w ramach indywidualnej praktyki zawodowej pogłębia swoje doświadczenie w sprawach pracowniczych, a także związanymi z prawnymi aspektami obrotu nieruchomościami, zagadnieniami związanymi z hipotekami i innymi obciążeniami nieruchomości, a także kwestiami kredytów hipotecznych, inwestorskich i konsumenckich. W swej praktyce na bieżąco styka się z problematyką działalności deweloperów. W ramach stałej obsługi prawnej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych (od dużych spółek giełdowych po mikro przedsiębiorców) zajmuje się m.in. konstruowaniem wzorców umów oraz opiniowaniem wdrażanych procedur przy uwzględnieniu praw konsumentów. W ramach praktyki świadczonej na rzecz klientów indywidualnych zajmuje się sprawami związanymi z podziałami nieruchomości, regulowaniem kwestii prawnych wynikających z dziedziczenia oraz windykacją należności.
Od początku 2013r. prowadzi stałą rubrykę „Prawnik radzi” w miesięczniku „Życie Wieliczki i Powiatu”.

powrót

Kancelaria

ludzie,
nie pomieszczenia...

...opieramy się na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu. Przez lata prowadzenia działalności prawniczej wypracowaliśmy system pracy, który spełnia oczekiwania klientów, jest wygodny i efektywny. Świadczymy usługi drogą telefoniczną, za pośrednictwem faksu, elektroniczną oraz poprzez bezpośrednie spotkania w Kancelarii lub u Klienta. Oferujemy profesjonalną, pewną obsługę
w wyspecjalizowanych dziedzinach prawa.
Świadczymy obsługę prawną przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjno-prawnej, oferujemy też pomoc prawną dla osób fizycznych.

Do Państwa usług oddajemy zespół składający się z radców posiadających wieloletnie doświadczenie oraz młodych wykwalifikowanych prawników. Specjalizujemy się w określonych gałęziach prawa, zapewniamy wysoki poziom kompetencji w zakresie poszczególnych dziedzin.

Indywidualnie podchodzimy do stawianych nam problemów, bierzemy pod uwagę sytuację osobistą Klienta. Proponujemy najlepsze rozwiązania.

łączymy wiedzę
i doświadcznie.


Publikacje

o prawie prościej

dla praktyków


Zakres usług

specjalizujemy się w:

 • prawie cywilnym,
 • prawie bankowym,
 • prawie administracyjnym,
 • prawie pracy oraz kontakty ze związkami zawodowymi,
 • prawie egzekucyjnym,
 • prawie obrotu nieruchomościami,
 • prawie wykonywania inwestycji budowlanych,
 • prawie finansowym,
 • prawie obrotu papierami wartościowymi,
 • prawie konsumenckim,
 • prawie własności intelektualnej,
 • prawie handlowym i gospodarczym,
 • prawie spółek, z uwzględnieniem tworzenia,
  łączenia, nabywania i podziału spółek
  oraz obsługi organów i wspólników spółek.
Zasady współpracy

kompleksowa obsługa i doradztwo:

 • bieżąca obsługa prawna,
 • sporządzanie analiz prawnych,
 • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych,
 • negocjacje w sprawach gospodarczych,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym,
 • sporządzanie opinii prawnych i pism proesowych,

pomoc prawna:

 • polegająca na bezpośrednim kontakcie Klienta z Kancelarią poprzez konsultacje w siedzibie Kancelarii i siedzibie Klienta oraz wykorzystaniu tradycyjnych środków przekazu (telefon, faks), udzielamy także konsultacji drogą mailową.
 • Sposób wymiany informacji pomiędzy Klientem a Kancelarią jest określany w umowie
  o obsłudze prawnej, a przyjęte rozwiązanie poprzedza rozpoznanie oczekiwań Klienta, technicznych możliwości stron umowy oraz specyfiki prowadzonych spraw.
 • Pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych, doradców podatkowych
  oraz aplikantów radcowskich.

Zasady współpracy

 • W kancelarii przyjmujemy negocjacyjny system ustalania wynagrodzenia, ze względu na różnorodność spraw. Biorąc pod uwagę, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, każde skierowane do nas zlecenie wyceniane jest odrębnie w zależności od: zawiłości sprawy, poświęconego czasu i ilości zaangażowanych prawników, charakteru i przydatności dostarczonych materiałów, a także sposobu współpracy z Klientem. Uważamy, za niedopuszczalne „zaskakiwanie” Klienta opłatami w toku sprawy. W każdym przypadku Klient zna wysokość wynagrodzenia przed powierzeniem Kancelarii swojej sprawy. Dodatkowo, opierając się na wieloletnim doświadczeniu sądowym prognozujemy przewidywaną wysokość kosztów, jakie zobowiązany będzie ponieść Klient w swojej sprawie (wydatki na biegłych, opłaty sądowe).

Kancelaria oferuje co najmniej trzy rodzaje wynagrodzenia

 • wynagrodzenie godzinowe – uzależnione od nakładu pracy - ilości godzin pracy nad danym zleceniem, zwykle stosowane przy jednorazowych zleceniach, a także przy udzielaniu porad prawnych,
 • wynagrodzenie ryczałtowe – stała kwota miesięczna, niezależna od nakładu pracy – najczęściej taki sposób wynagradzania stosowany jest przy stałej obsłudze prawnej,
 • wynagrodzenie ustalane ogólnie – w takim przypadku ustalana jest kwota niezależna od nakładu pracy, obejmuje zazwyczaj prowadzenie całej sprawy i zwykle stosowane jest przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas trwania trudno z góry określić.
 • Na życzenie Klienta możliwe są modyfikacje tych rodzajów wynagrodzenia a także przyjęcie dogodnego sposobu zapłaty.

Kontakt

zapraszamy:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania

tel.: 515 098 199

Pułkownika Jana Kilińskiego 15a, 32-020 Wieliczka

napisz do nas:

wyślij zapytanie

pokaż mapkę dojazdu